Administratorem danych osobowych jest Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe PTSM „Szarotka", z siedzibą w Zakopanem, ul. Nowotarska 45g.

Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rezerwacji.

Podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest prawo dochodzenia roszczeń z tytuły prowadzonej działalności. W powyższych celach podanie niezbędnych danych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail jest konieczne. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, w szczególności w ordynacji podatkowej i do przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.